DEFINICJA KARATE

„Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym. Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony , która wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów, uderzeń i kopnięć,
w połączeniu z innymi powiązanymi z nimi ruchami”.

                                                                                        (Statut ITKF, Artykuł 1, Ustęp 1.3)


Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, a i te należy ustawicznie próbować przekraczać.


HISTORIA KLUBU

Gnieźnieńska Szkoła Karate Tradycyjnego została zorganizowana w 1999 roku.
W pierwszym roku naszej działalności byliśmy filią poznańskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Orzeł”. W lipcu 2000 roku decyzją Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zostaliśmy wpisani do ewidencji uczniowskich klubów sportowych uzyskując podmiotowość prawną pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy ”Samuraj”. Pod koniec 2010 roku zmieniliśmy nazwę na Akademia Karate Tradycyjnego ”Samuraj” Gniezno.

Od 2001 roku należymy do Wielkopolskiego Związku Karate Tradycyjnego, któremu przewodniczy Poznański klub KKT Orzeł, a od 2004r., do Polskiego Związku Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi. Dzięki temu mamy możliwość czynnego udziału we wszystkich turniejach, imprezach sportowych oraz trenowania z najlepszymi i uczenia się od najlepszych, korzystania z ich doświadczenia i wiedzy w tej sztuce walki.

Od początku naszego istnienia trenerem klubu jest: Sensei Andrzej Zarzeczny posiadający czwarty stopień mistrzowski (4 dan), wicemistrz Świata wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Europy.

Ponadto klub posiada obecnie dwóch instruktorów w osobach:
Sensei Radosław Tomczak 1 dan,
Sensei Tomasz Majchrzak 1 dan.

Klub jest stowarzyszeniem, opierającym działalność m.in. na pracy swoich członków i działaczy.
Naszym celem jest nauczanie karate w sposób wielotorowy, to znaczy zgodny z kultywowaną tradycją, przekazując wiedzę praktyczną, wyrabiając zdolności psychofizyczne oraz uzupełniając je wiedzą teoretyczną. Trening karate polega na kształtowaniu cech fizycznych u ćwiczących takich jak: siła, szybkość czy koordynacja ruchowa oraz wpajaniu takich zasad jak: odpowiedzialność, opanowanie, obowiązkowość.

Celem naszego klubu jest:
– rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
– kształtowanie pozytywnych form charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
– integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,
– popularyzacja sportów walki.

Realizujemy powyższe cele w szczególności przez:
– wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
– organizowanie aktywnego czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
– organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego,
– uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
– upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych.

Powyższe cele – zadania klub realizuje we współdziałaniu z Kierownictwem i radami szkół, organami rządowymi i samorządowymi, innymi klubami, związkami i stowarzyszeniami sportowymi. W pewnym okresie naszej działalności sportowej posiadaliśmy cztery filie w miejscowościach: Trzemeszno, Witkowo, Nekla i Kłecko. Obecnie posiadamy dwie filie w Trzemesznie i Witkowie, w którym trenują dzieci młodzież i osoby dorosłe w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Treningi w Gnieźnie i filiach odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu. Ponadto wszyscy członkowie mogą uczestniczyć w treningach naszego klubu prowadzonych na terenie innych miast do czego serdecznie zachęcamy.

Łącznie w naszej akademii trenuje (obecnie) ponad 80 osób. Nasi zawodnicy czynnie uczestniczą w seminariach sportowych, obozach szkoleniowych i licznych turniejach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobywając najwyższe miejsca na podium. Kilkoro z nich zostało powołanych do Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Za uzyskiwane wyniki (od kliku lat) otrzymują stypendia sportowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Gniezna i Starostę Powiatowego. Najważniejsze z nich to: Mistrzostwo Świata 2012 i Mistrzostwo Europy 2013 roku – zdobyte przez Klaudię Piórek – najbardziej utytułowaną zawodniczkę naszego klubu, zdobycie Pucharu Polski Dzieci, Puchar Europy Dzieci 2011, wielokrotne zdobycie Mistrzostwa Polski Juniorów.

Od momentu rejestracji klubu, czyli od lipca 2000 roku nieustannie współpracujemy z Władzami Miasta Gniezna i Starostwa Powiatowego. To dzięki tej pomocy oraz pomocy prywatnych sponsorów realizujemy wytyczone cele, efektem których jest coraz większe zainteresowanie sztuką walki – samoobrony jakim jest karate tradycyjne i ogólny rozwoju psychofizyczny ćwiczących.


„Ostatecznym celem sztuki karate-do

nie jest zwycięstwo ani rywalizacja

tylko perfekcja i charakter ćwiczących”Prezes AKT Samuraj Gniezno
Radosław Tomczak